TROSZKĘ O NAS

Historia Szkoły

Początki naszej szkoły sięgają lat 1983-1987. Była to wówczas filia PSM I stopnia w Sycowie, której funkcję dyrektora pełnił mgr Roman Ćwiękała. Starania o utworzenie szkoły muzycznej w Ostrzeszowie czynił mgr Krzysztof Kantecki, który był kierownikiem filii oraz panowie Tadeusz Lubawy i Jan Szkopek.

więcej …

CO OFERUJEMY

Prowadzimy naukę gry na :

Fortepianie

Nauka ze względu na specyfikę instrumentu prowadzona jest w cyklu 6 letnim. Informacje szczegółowe patrz: Rekrutacja.

Akordeonie

Nauka prowadzona jest w cyklu 4 i 6 letnim. Informacje szczegółowe patrz: Rekrutacja.

Gitarze

Nauka prowadzona jest w cyklu 4 i 6 letnim. Informacje szczegółowe patrz: Rekrutacja.

Skrzypcach

Nauka prowadzona jest w cyklu 4 i 6 letnim. Informacje szczegółowe patrz: Rekrutacja.

Saksofonie

Nauka prowadzona jest w cyklu 4 i 6 letnim. Informacje szczegółowe patrz: Rekrutacja.

Trąbce

Nauka prowadzona jest w cyklu 4 i 6 letnim. Informacje szczegółowe patrz: Rekrutacja.

Flecie

Nauka prowadzona jest w cyklu 4 i 6 letnim. Informacje szczegółowe patrz: Rekrutacja.

CO OFERUJEMY

Prowadzimy naukę gry na:

Fortepianie

Nauaka prowadzona jest w trybie 6 letnim. Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki.

Akordeonie

Nauaka prowadzona jest w trybie 6 letnim. Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki.

Gitarze

Nauaka prowadzona jest w trybie 6 letnim. Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki.

Skrzypcach

Nauaka prowadzona jest w trybie 6 letnim. Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki.

Saksofonie

Nauaka prowadzona jest w trybie 6 letnim. Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki.

Trąbce

Nauaka prowadzona jest w trybie 6 letnim. Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki.

Flecie

Nauaka prowadzona jest w trybie 6 letnim. Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki.

BIEŻĄCE OGŁOSZENIA

Aktualności :

COVID-19

05-12-2021

W związku z coraz częstszymi przypadkami zachorowań przez dzieci na COVID19, zobowiązuję wszystkich uczniów i pracowników szkoły, aby stosować się do rozporządzenia dyrektora szkoły (wywieszone na tablicy). Obowiązuje zakaz wstępu do budynku szkoły bez maseczki. Należy pamiętać również o dezynfekcji rąk. Przebywanie na korytarzach, holu i w miejscach ogólnodostępnych – tylko w maseczce. Proszę o poważne potraktowanie zarządzenia i przestrzegania obostrzeń. Pamiętajcie, Wasze odpowiednie zachowanie, to Wasza ochrona i szacunek w stosunku do innych osób, z którymi się stykacie. Zdaję sobie sprawę, że wiele osób ma „swoje” podejście do zaistniałej sytuacji, ale zróbmy to minimum, czyli maseczki, a może będziemy – jako szkoła – normalnie funkcjonować. Szanujmy się nawzajem ! Dyrektor szkoły Mirosław Zając