DAROWIZNY NA RZECZ SZKOŁY

Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej poleca się ofiarności społeczności szkolnej, sympatyków muzyki oraz wszystkim dobroczyńcom. Środki zgromadzone z darowizn umożliwiają polepszenie standardów bytowych oraz nauczania w naszej szkole. Przy wpłacie, prosimy dopisać:

"Darowizna na PSM w Ostrzeszowie".

Z góry serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc.

Konto bankowe:    Narodowy Bank Polski O/Poznań    54 1010 1469 0033 6213 9134 0000