Informuję, że dzień 04 czerwca br. jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

M.Zając