HISTORIA SZKOŁY

Początki naszej szkoły sięgają lat 1983-1987. Była to wówczas filia PSM I stopnia w Sycowie, której funkcję dyrektora pełnił mgr Roman Ćwiękała. Starania o utworzenie szkoły muzycznej w Ostrzeszowie czynił mgr Krzysztof Kantecki, który był kierownikiem filii oraz panowie Tadeusz Lubawy i Jan Szkopek. Duże wsparcie i pomoc okazał ówczesny wizytator Kazimierz Madziała. Na podstawie Uchwały nr XXXII/209/87 r. Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kaliszu z dnia 30 września 1987 roku powołano Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Ostrzeszowie. Dyrektorem został ówczesny kierownik filii mgr Krzysztof Kantecki. Swoją siedzibę szkoła miała na drugim piętrze Ostrzeszowskiego Domu Kultury. Zajęcia prowadzono w klasach fortepianu, akordeonu i gitary. Zatrudniono nowych nauczycieli, utworzono zespoły muzyczne. Szkoła była ośrodkiem kształcącym muzycznie dzieci z Ostrzeszowa i okolic, stając się jedną z nielicznych placówek kulturalnych naszego miasta. W 1992 roku dyrektor szkoły nawiązał współpracę ze szkołą muzyczną w Siguldzie na Łotwie, która trwa do dzisiaj. Uczniowie i nauczyciele szkoły uświetniali swoimi występami uroczystości w różnych placówkach na terenie miasta i okolic. W 1994 roku po zmianie rozporządzenia Ministra Kultury o kwalifikacjach w szkolnictwie artystycznym dyrektorem zostaje nauczyciel mgr Mirosław Zając. Powstają nowe klasy instrumentalne: trąbka, puzon, następnie w roku szkolnym 1996/1997 klasy skrzypiec, altówki, wiolonczeli, perkusji, klarnetu i saksofonu. W następnym roku dochodzą jeszcze klasy fletu i kontrabasu. Powołano do życia Big-Band pod kierunkiem mgr Zenona Stobrały oraz utworzono chór szkolny pod kierunkiem mgr Magdaleny Oliwy. Szkoła rozwija swoją działalność dydaktyczno-artystyczną, lecz warunki pracy pozostają bez zmian. Dyrektor czyni starania w celu polepszenia komfortu pracy, które zostały uwieńczone sukcesem w 2001 r.  Decyzją Rady Miejskiej w Ostrzeszowie szkoła otrzymała budynek po byłym przedszkolu nr 2 przy ulicy Zamkowej 37a, w którym ma swoją siedzibę do dnia dzisiejszego. Dzięki ogromnej pomocy rodziców „przeprowadzka” do nowego budynku trwała tylko tydzień.  Warunki bardzo się polepszyły, lecz nie na tyle by odpowiadały wymogom szkoły muzycznej. Z tego powodu od początku dyrektor Mirosław Zając stara się pozyskać fundusze na adaptację budynku. I tak powoli budynek po przedszkolu „staje się” szkołą muzyczną z salami do teorii, rytmiki, nauki gry na instrumentach i salą kameralną. Zaadaptowano piętro budynku zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi, wymieniono wszystkie okna, drzwi wejściowe. Nowy wizerunek otrzymał front budynku.
Na wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, Minister Kultury, Pan Andrzej Celiński w dniu 22.02.2002 r. nadał szkole imię Fryderyka Chopina. Od tego dnia, naszym patronem został jeden z najwybitniejszych Polaków. Wielki artysta, pianista i kompozytor.  Z tej okazji odsłonięto pamiątkową tablicę z wizerunkiem Chopina podarowaną przez siostrzeńca  zmarłego niedawno Ignacego "Igo" Mosia. Szkoła otrzymała również wiele książek i pamiątek związanych z patronem od tego samego darczyńcy. 15 października 2002 roku szkoła obchodziła Jubileusz 15-lecia działalności, aby uświetnić uroczystości odsłonięto pomnik Fryderyka Chopina podarowany przez mecenasa sztuki dr Mariana Cegiełkę. Sam darczyńca dokonał aktu odsłonięcia. Uroczystość uświetnili swoją obecnością między innymi poseł RP Andrzej Grzyb, starosta Lech Janicki,  burmistrz dr Zbyszko Szmaj oraz wielu znamienitych gości. 22 lutego 2003 roku starosta ostrzeszowski Lech Janicki zorganizował bal, z którego dochód został przeznaczony na potrzeby szkoły muzycznej. Zakupiono pianino cyfrowe Yamaha CMP 120. Zwycięzcy loterii fantowej przekazali szkole zdobyte fanty m. in. meble.
Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale cieszymy się z tego co już mamy.  Mijający czas zapisuje kolejne karty naszej historii, zmieniamy się z każdym dniem tworząc nowy image szkoły.