AKTUALNOŚCI

 

  Zarządzenie dyrektora nr 19/2020

W związku z wprowadzoną zmianą ograniczenia funkcjonowania szkół odnośnie COVID-19 (Rozp. MEN Dz. U. z 2020 r. pod poz. 1960), wprowadzam nowe zasady pracy w PSM I st. im. Fryderyka Chopina w Ostrzeszowie.

Obowiązujący czas: 09 -29 listopada 2020 r.
1. Wszystkie zajęcia – teoria, zespoły, akompaniament, fortepian dodatkowy oraz instrument główny, należy prowadzić, jako „zajęcia zdalne”, poprzez wszelkie dostępne komunikatory (polecamy uruchomioną przez naszą szkołę platformę "Teams").

2. Korzystając z § 2b ust. 4 rozporządzenia, w przypadkach kiedy występują problemy techniczne (komunikacja online), wprowadzam w klasach pierwszych SCN i CCN możliwość prowadzenia zajęć hybrydowych w formie konsultacji z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa (wyjątkowe sytuacje). Zajęcia takie, należy wcześniej zgłosić dyrektorowi szkoły.

3. Wszystkie lekcje, zaznaczamy w dzienniku elektronicznym w zakładce "frekwencja", jako "io" (inna obecność)

4. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli, są realizowane z  miejsca pracy (szkoła), potwierdzone wpisem w dzienniku elektronicznym oraz podpisem na liście obecności.


Dyrektor szkoły ( - ) mgr Mirosław Zając