AKTUALNOŚCI

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 03/2021 

W związku z wprowadzeniem nowego rozporządzenia odnośnie COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 z póżn. zm) oraz zaleceniami Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, wprowadzam zmiany w  funkcjonowaniu szkoły.

Dotyczy terminu: 22 marca 2021r. – 11 kwietnia 2021 r.

Wszystkie zajęcia – teoria, zespoły, akompaniament, fortepian dodatkowy oraz instrument główny, należy prowadzić, jako „zajęcia zdalne”, poprzez wszelkie dostępne komunikatory  (zalecam szkolną platformę "Teams").

Dyrektor Szkoły

mgr Mirosław Zając