PATRON SZKOŁY

Fryderyk Chopin (1810-1849) najznamienitszy polski kompozytor epoki romantycznej. Jego muzyka wywarła i wywiera nadal ogromny wpływ na rozwój ogólnoświatowej kultury. Utwory Chopina zasiewają ziarno, przepełnionych polskością dźwięków w najdalszych zakątkach globu. Na twórczość Chopina składa się stosunkowo niewiele utworów, w większości stworzonych na fortepian, mimo to cechuje je ogromna różnorodność.

To co kompozytor tworzył podlegało ciągłemu procesowi przemian, który najczęściej dzielony jest na trzy etapy.

W pierwszym (warszawskim) kompozytor bardzo szybko przyswoił środki stylistyczne epoki i zaczyna poszukiwać własnych indywidualnych środków wyrazu. W drugim (w latach trzydziestych) wzbogaca zakres wykorzystywanych środków w celu uzyskania wielkich kontrastów. W  ostatnim (w latach czterdziestych) rozbudowywał skomplikowane formy, skupiał się też na szczegółach i szukał niekonwencjonalnych rozwiązań brzmieniowych w bardzo rozbudowanej kolorystyce.

Przez całą swą twórczą drogę wypracował niebywałą, indywidualną jakość brzmienia swojej muzyki. Jest ona rozpoznawalna poprzez pewne właściwości melodii. Typowe u Chopina są nawiązania do polskiej muzyki ludowej, odwzorowywanie rytmiki polskich tańców, budowanie szerokich fraz melodycznych oraz bazowanie na wyraźnych dysonansach. Wszystkie te cechy sprawiają, że słuchacze, kiedyś i dziś, okrzyknęli sztukę polskiego kompozytora za niepowtarzalną. Słysząc pierwsze takty utworu kompozytora chce się wołać za Schumannem „To Chopin”. 

Nie bez znaczenia dla naszego regionu pozostaje niegdysiejsza obecność artysty na ziemiach południowej Wielkopolski ( Antonin, Strzyżew, Kalisz). Fakt tak bliskiej odległości miejsc, w których zagościł kiedyś kompozytor stanowi dodatkową przyczynę do szerzenia kultu Fryderyka Chopina w naszej okolicy. Mimo upływu czasu „…świata obywatel” pozostaje żywy dzięki swojej muzyce rozbrzmiewającej w wielu i nam bliskich i dalekich miejscach. Jest wizytówką Polskości w najlepszym tego słowa znaczeniu, inspiracją dla artystów obecnych czasów, niedościgłym wzorem do naśladowania. Powyższe argumenty miały znaczący wpływ na decyzję wyboru Fryderyka Chopina patronem szkoły.