RADA RODZICÓW

Rok szkolny 2018/2019


Przewodnicząca: Magdalena Kaźmierczak

Z-ca przewodniczącej: Ewelina Miszkieło

Skarbnik: Zygmunt Gomółka

Sekretarz: Małgorzata Moskwa

Członkowie:

Katarzyna Skiba

Przemysław Klimek

Arkadiusz Jańczak


KOMISJA REWIZYJNA:

Katarzyna Skiba

Sylwia Winiarska

Alicja Gomółka


Ww osoby wyraziły zgodę na publikację danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych                                  (Dz. U. 2018 poz. 1000) - RODO