RADA RODZICÓW

Rok szkolny 2017/2018


Przewodnicząca: Ewelina Miszkieło

Z-ca przewodniczącego: Mariola Maciejewska

Skarbnik: Zygmunt Gomółka

Sekretarz: Mariola Gania

Członkowie:

Magdalena Kaźmierczak

Przemysław Klimek

Paulina Kałużna - Gudz


KOMISJA REWIZYJNA:

Katarzyna Skiba

Sylwia Winiarska

Alicja Gomółka


Ww osoby wyraziły zgodę na publikację danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz.1182 z późn. zm.)