RADA RODZICÓW


Rok szkolny 2020/2021

Przewodnicząca: Magdalena Mucha - Kaźmierczak

Z-ca przewodniczącej: Małgorzata Moskwa

Skarbnik: Arkadiusz Jańczak Sekretarz: Jolanta Frąszczak

Członkowie: Bożena Gałęcka, Przemysław Klimek, Emilia Ochędzan