RADA RODZICÓW


Rok szkolny 2021/2022


Przewodnicząca: Jolanta Frąszczak

Z-ca przewodniczącej: Kamila Skrobańska

Sekretarz: Jacek Połomski

Skarbnik: Arkadiusz Jańczak

Członkowie: Bożena Gałęcka, Małgorzata Moskwa,

                     Magdalena Kaźmierczak, Karolina Przygoda