REKRUTACJA
Przesłuchania (badanie przydatności) kandydatów, odbędą się

01 czerwca 2019 r. (sobota) o godz. 10:00

w siedzibie szkoły muzycznej

ul. Zamkowa 37A

                
 
     
                 
             

Nauka w naszej szkole odbywa się w dwóch cyklach kształcenia: 6-letnim i 4-letnim.

Do klasy I - 6-letniego cyklu nauczania (SCN) przyjmowani są kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 10 z możliwością wyboru z następujących specjalności:
fortepian, akordeon, gitara, skrzypce, saksofon, trąbka, flet poprzeczny

Do klasy I - 4-letniego cyklu nauczania (CCN) przyjmowani są kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat z możliwością wyboru z następujących specjalności:
trąbka, saksofon, akordeon, gitara, flet poprzeczny (W szczególnych przypadkach: skrzypce, fortepian).

Nauka gry na instrumencie odbywa się indywidualnie, natomiast przedmioty ogólnomuzyczne w grupach       od 10 do 16 uczniów.

W zależności od obowiązkowych zajęć w szkołach oświatowych (MEN), nauka w naszej szkole odbywa się w godzinach, które nie kolidują z tymi zajęciami. Dlatego w naszej szkole pracujemy w godz. 9:00 - 20:00


Szkolny plan nauczania szkoły muzycznej I stopnia

(SCN) - SZEŚCIOLETNI CYKL NAUCZANIA

KLASA PRZEDMIOT TYGODNIOWA ILOŚĆ ZAJĘĆ
I, II, III
instrument główny
2 x 30 minut
kształcenie słuchu
2 x 45 minut
rytmika
1 x 45 minut
zajęcia z akompaniatorem 1)
1 x 15 minut
IV
instrument główny
2 x 45 minut
kształcenie słuchu
2 x 45 minut
audycje muzyczne
1 x 45 minut
zajęcia z akompaniatorem 1)
1 x 15 minut
chór, orkiestra lub zespół instrumentalny
2 x 45 minut
V, VI
instrument główny
2 x 45 minut
kształcenie słuchu
2 x 45 minut
audycje muzyczne
1 x 45 minut
fortepian dodatkowy 2)
1 x 30 minut
zajęcia z akompaniatorem 1)
1 x 15 minut
chór, orkiestra lub zespół instrumentalny
2 x 45 minutOdnośniki dotyczą obu cykli nauczania ( 6 i 4 )

1) dot. instr. dętych i skrzypiec

2) dot. wszystkich uczniów, oprócz pianistów(CCN) - CZTEROLETNI CYKL NAUCZANIA

KLASA PRZEDMIOT TYGODNIOWA ILOŚĆ ZAJĘĆ
I
instrument główny
2 x 45 minut
kształcenie słuchu
2 x 45 minut
zajęcia z akompaniatorem 1)
1 x 15 minut


II
instrument główny
2 x 45 minut
kształcenie słuchu
2 x 45 minut
audycje muzyczne
1 x 45 minut
chór, orkiestra lub zesp. instr. / akompaniament 1)
2 x 45 minut  /  1 x 15 minut
III, IV
instrument główny
2 x 45 minut
kształcenie słuchu
2 x 45 minut
audycje muzyczne
1 x 45 minut
fortepian dodatkowy 2)
1 x 30 minut
zajęcia z akompaniatorem 1)
1 x 15 minut
chór, orkiestra lub zespół instrumentalny
2 x 45 minut

Wymagane dokumenty:

1. Podanie - kwestionariusz (pobrane w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły), złożone w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki do kształcenia na wybranym kierunku (rodzaj instrumentu). *)
3. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub od pedagoga szkolnego o psychofizycznej dojrzałości kandydata do podjęcia nauki w szkole (dzieci 6 letnie).

*) Art. 20n pkt 2 Ustawy o Systemie Oświaty - do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej publicznej szkole lub publicznej placówce artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. !!!

A) Jeżeli nie posiadasz własnego instrumentu, bądź nie stać Cię w danym momencie na zakup nowego, mamy możliwość - za opłatą miesięczną - wypożyczenia Twojemu dziecku konkretnego instrumentu.  

B) Oferujemy także doradztwo przy zakupie własnego instrumentu i akcesoriów muzycznych.

C) Edukacja w naszej placówce pozwoli Wam na rozwinięcie zdolności muzycznych, ale również uwrażliwi na sztukę, nauczy cierpliwości, systematyczności, podzielności uwagi oraz odpowiedzialności. Doda wiary w siebie i własne możliwości, umożliwi prezentowanie własnych osiągnięć podczas występów przed mniejszym i większym gremium.

Serdecznie zapraszamy chętne dzieci i młodzież do nauki w naszej szkole :)))

___________________________________________________________________________

Drogi Rodzicu ! Pobierz i przeczytaj, a jeżeli jesteś zainteresowany, przyjdź z wypełnionymi dokumentami do szkoły. Odpowiemy Ci na wszystkie pytania. Na pewno wyjdziesz od Nas doinformowany i zadowolony. A jeżeli Twoje dziecko przejdzie pomyślnie przesłuchanie i zostanie zakwalifikowane do szkoły, to wszyscy będziemy zadowoleni.

Termin składania podań:   od 1 marca do 31 maja

Podanie wraz z umieszczonymi załącznikami (opinia, dodatkowe informacje - plik PDF) - po wypełnieniu i zeskanowaniu, możesz wysłać również drogą mailową na adres: psm.ostrzeszow@hot.pl

                                                   CZEKAMY NA CIEBIE :)))