REKRUTACJA
Proces rekrutacji w dobie pandemii COVID-19

W trosce o Państwa bezpieczeństwo wprowadzamy możliwość składania kwestionariuszy przyjęcia do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w  Ostrzeszowie drogą elektroniczną.Edytowalne wersje kwestionariuszy są dostępne do pobrania poniżej. Miejsca, w  których wymagany jest Państwa podpis, prosimy uzupełnić pismem komputerowym (podpis odręczny będzie można złożyć w późniejszym terminie).

Wypełnione kwestionariusze należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przysłać na adres: rekrutacja@psmostrzeszow.pl do dnia 10 czerwca 2021 roku

Wymagane zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej będą mogły być dostarczone podczas badania przydatności kandydata.

W przypadku braku możliwości przedłożenia ww. zaświadczenia w  wyznaczonym terminie rodzic/opiekun kandydata zawiadamia o tym dyrektora szkoły artystycznej, wskazując na  przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w  postaci papierowej lub  w  elektronicznej, w terminie badania przydatności kandydata.

Jeśli macie Państwo jakieś pytania dotyczące rekrutacji lub organizacji zajęć, jesteśmy do  Państwa dyspozycji: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 pod numerami telefonu:

62 730 15 38, 519 62 50 05. 


 

Nauka w naszej szkole odbywa się w dwóch cyklach kształcenia: 6-letnim i 4-letnim.

Do klasy I - 6-letniego cyklu nauczania (SCN) przyjmowani są kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 10 z możliwością wyboru z następujących specjalności:
fortepian, akordeon, gitara, skrzypce, saksofon, trąbka, flet poprzeczny

Do klasy I - 4-letniego cyklu nauczania (CCN) przyjmowani są kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat z możliwością wyboru z następujących specjalności:
trąbka, saksofon, akordeon, gitara, flet poprzeczny (W szczególnych przypadkach: skrzypce, fortepian).

Nauka gry na instrumencie odbywa się indywidualnie, natomiast przedmioty ogólnomuzyczne w grupach       od 10 do 16 uczniów.

W zależności od obowiązkowych zajęć w szkołach oświatowych (MEN), nauka w naszej szkole odbywa się w godzinach, które nie kolidują z tymi zajęciami. Dlatego w naszej szkole pracujemy w godz. 9:00 - 20:00


Szkolny plan nauczania szkoły muzycznej I stopnia

(SCN) - SZEŚCIOLETNI CYKL NAUCZANIA

KLASA PRZEDMIOT TYGODNIOWA ILOŚĆ ZAJĘĆ
I, II, III
instrument główny
2 x 30 minut
kształcenie słuchu
2 x 45 minut
rytmika
1 x 45 minut
zajęcia z akompaniatorem 1)
1 x 15 minut
IV
instrument główny
2 x 45 minut
kształcenie słuchu
2 x 45 minut
audycje muzyczne
1 x 45 minut
zajęcia z akompaniatorem 1)
1 x 15 minut
chór, orkiestra lub zespół instrumentalny
2 x 45 minut
V, VI
instrument główny
2 x 45 minut
kształcenie słuchu
2 x 45 minut
audycje muzyczne
1 x 45 minut
fortepian dodatkowy 2)
1 x 30 minut
zajęcia z akompaniatorem 1)
1 x 15 minut
chór, orkiestra lub zespół instrumentalny
2 x 45 minutOdnośniki dotyczą obu cykli nauczania ( 6 i 4 )

1) dot. instr. dętych i skrzypiec

2) dot. wszystkich uczniów, oprócz pianistów(CCN) - CZTEROLETNI CYKL NAUCZANIA

KLASA PRZEDMIOT TYGODNIOWA ILOŚĆ ZAJĘĆ
I
instrument główny
2 x 45 minut
kształcenie słuchu
2 x 45 minut
zajęcia z akompaniatorem 1)
1 x 15 minut


II
instrument główny
2 x 45 minut
kształcenie słuchu
2 x 45 minut
audycje muzyczne
1 x 45 minut
chór, orkiestra lub zesp. instr. / akompaniament 1)
2 x 45 minut  /  1 x 15 minut
III, IV
instrument główny
2 x 45 minut
kształcenie słuchu
2 x 45 minut
audycje muzyczne
1 x 45 minut
fortepian dodatkowy 2)
1 x 30 minut
zajęcia z akompaniatorem 1)
1 x 15 minut
chór, orkiestra lub zespół instrumentalny
2 x 45 minut

Wymagane dokumenty:

1. Podanie - kwestionariusz (pobrane w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły), złożone w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki do kształcenia na wybranym kierunku (rodzaj instrumentu). *)
3. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub od pedagoga szkolnego o psychofizycznej dojrzałości kandydata do podjęcia nauki w szkole (dzieci 6 letnie).

*) art.142 ust. 2 Prawo Oświatowe(Dz.U. 2019 poz 1148 z poźn. zm.) Do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej publicznej szkole lub publicznej placówce artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.


- Jeżeli nie posiadasz własnego instrumentu, bądź nie stać Cię w danym momencie na zakup nowego, mamy możliwość udostępnienia Twojemu dziecku konkretnego instrumentu.  

- Oferujemy także doradztwo przy zakupie własnego instrumentu i akcesoriów muzycznych.

- Edukacja w naszej placówce pozwoli Wam na rozwinięcie zdolności muzycznych, ale również uwrażliwi na sztukę, nauczy cierpliwości, systematyczności, podzielności uwagi oraz odpowiedzialności. Doda wiary w siebie i własne możliwości, umożliwi prezentowanie własnych osiągnięć podczas występów przed mniejszym i większym gremium.

Serdecznie zapraszamy chętne dzieci i młodzież do nauki w naszej szkole :)))