JAK SIĘ ZAPISAĆ ?

Rekrutacja

Edukacja w naszej placówce pozwoli Wam na rozwinięcie zdolności muzycznych, ale również uwrażliwi na sztukę, nauczy cierpliwości, systematyczności, podzielności uwagi oraz odpowiedzialności. Doda wiary w siebie i własne możliwości, umożliwi prezentowanie własnych osiągnięć podczas występów przed mniejszym i większym gremium.

Proces rekrutacji w dobie pandemii COVID-19

W trosce o Państwa bezpieczeństwo wprowadzamy możliwość składania kwestionariuszy przyjęcia do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Ostrzeszowie drogą elektroniczną. Edytowalne wersje kwestionariuszy są dostępne do pobrania poniżej.

Kwestionariusz naboru Ostrzeszów 2022 / 2023 Kliknij aby pobrać

Miejsca, w których wymagany jest Państwa podpis, prosimy uzupełnić pismem komputerowym (podpis odręczny będzie można złożyć w późniejszym terminie).

Wypełnione kwestionariusze należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przysłać na adres: rekrutacja@psmostrzeszow.pl do dnia 9 czerwca 2022 roku

Wymagane zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej będą mogły być dostarczone podczas badania przydatności kandydata.

W przypadku braku możliwości przedłożenia ww. zaświadczenia w wyznaczonym terminie rodzic/opiekun kandydata zawiadamia o tym dyrektora szkoły artystycznej, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub w elektronicznej, w terminie badania przydatności kandydata.

Jeśli macie Państwo jakieś pytania dotyczące rekrutacji lub organizacji zajęć, jesteśmy do Państwa dyspozycji: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 pod numerami telefonu: 62 730 15 38, 519 62 50 05.

Nauka gry na instrumencie odbywa się indywidualnie, natomiast przedmioty ogólnomuzyczne w grupach od 10 do 16 uczniów.

W zależności od obowiązkowych zajęć w szkołach oświatowych (MEN), nauka w naszej szkole odbywa się w godzinach, które nie kolidują z tymi zajęciami. Dlatego w naszej szkole pracujemy w godz. 9:00 – 20:00

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

Plan nauczania

4 letni CYKL NAUKI

Do klasy I – 4-letniego cyklu nauczania (CCN) przyjmowani są kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Do wyboru następujące specjalności :

KLASA I

PRZEDMIOT TYGODNIOWA ILOŚĆ ZAJĘĆ
instrument główny 2 x 45 minut
kształcenie słuchu 2 x 45 minut
zajęcia z akompaniatorem 1) 1 x 15 minut
Łącznie = 3,25 h (tygodniowo)

KLASA II

PRZEDMIOT TYGODNIOWA ILOŚĆ ZAJĘĆ
instrument główny 2 x 45 minut
kształcenie słuchu 2 x 45 minut
audycje muzyczne 1 x 45 minut
zajęcia z akompaniatorem 1) 1 x 15 minut
chór, orkiestra lub zespół instrumentalny 2 x 45 minut
Łącznie = 5,5 h (tygodniowo)

KLASA III, IV

PRZEDMIOT TYGODNIOWA ILOŚĆ ZAJĘĆ
instrument główny 2 x 45 minut
kształcenie słuchu 2 x 45 minut
audycje muzyczne 1 x 45 minut
fortepian dodatkowy 2) 1 x 30 minut
zajęcia z akompaniatorem 1) 1 x 15 minut
chór, orkiestra lub zespół instrumentalny 2 x 45 minut
Łącznie = 6 h (tygodniowo)

6 letni CYKL NAUKI

Do klasy I – 6-letniego cyklu nauczania (SCN) przyjmowani są kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 10 lat.

Do wyboru następujące specjalności :

KLASA I, II, III

PRZEDMIOT TYGODNIOWA ILOŚĆ ZAJĘĆ
instrument główny 2 x 30 minut
kształcenie słuchu 2 x 45 minut
rytmika 1 x 45 minut
zajęcia z akompaniatorem 1) 1 x 15 minut
Łącznie = 3,5 h (tygodniowo)

KLASA IV

PRZEDMIOT TYGODNIOWA ILOŚĆ ZAJĘĆ
instrument główny 2 x 45 minut
kształcenie słuchu 2 x 45 minut
audycje muzyczne 1 x 45 minut
zajęcia z akompaniatorem 1) 1 x 15 minut
chór, orkiestra lub zespół instrumentalny 2 x 45 minut
Łącznie = 5,5 h (tygodniowo)

KLASA V, VI

PRZEDMIOT TYGODNIOWA ILOŚĆ ZAJĘĆ
instrument główny 2 x 45 minut
kształcenie słuchu 2 x 45 minut
audycje muzyczne 1 x 45 minut
fortepian dodatkowy 2) 1 x 30 minut
zajęcia z akompaniatorem 1) 1 x 15 minut
chór, orkiestra lub zespół instrumentalny 2 x 45 minut
Łącznie = 6 h (tygodniowo)

1) dot. instr. dętych i skrzypiec
2) dot. wszystkich uczniów, oprócz pianistów

WAŻNE INFORMACJĘ

Wymagane dokumenty

1. Podanie – kwestionariusz (pobrane w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły), złożone w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki do kształcenia na wybranym kierunku (rodzaj instrumentu). *)

3. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub od pedagoga szkolnego o psychofizycznej dojrzałości kandydata do podjęcia nauki w szkole (dzieci 6 letnie).

*) art.142 ust. 2 Prawo Oświatowe(Dz.U. 2019 poz 1148 z poźn. zm.) Do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazwwwwwań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej publicznej szkole lub publicznej placówce artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Kwestionariusz naboru Ostrzeszów 2022 / 2023 Kliknij aby pobrać

Informacja dla cudzoziemców

BRAK INSTRUMENTU ?

Na czym grać ?

Jeżeli nie posiadasz własnego instrumentu, bądź nie stać Cię w danym momencie na zakup nowego, mamy możliwość udostępnienia Twojemu dziecku konkretnego instrumentu.

Oferujemy także doradztwo przy zakupie własnego instrumentu i akcesoriów muzycznych.