SAMORZĄD UCZNIOWSKI

ROK SZKOLNY 2018/2019

Przewodniczący:  Paweł Zmuda


Z-cy przewodniczącego: Michalina Miszkieło, Oskar Gomółka

Członkowie:

Dagmara Jeżewska

Maja Klimek

Julia Pawlak

Julia Tuz

Adam Ciupek

Aneta Lubryka


Ww osoby wyraziły zgodę na publikację danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) - RODO