SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Rok szkolny 2021/2022


Przewodnicząca:  Anna Moskwa

Zastępca:             Maximus Alexander Embleton

Członkowie:        Gabriela Ochędzan
                             Filip Połomski
                             Barbara Maciej
                             Alan Niełacny
                             Maja Niełacna
                             Mateusz Michalski