SAMORZĄD UCZNIOWSKI

ROK SZKOLNY 2017/2018

Przewodnicząca:  Julia Cal


Z-ca przewodniczącej: Martyna Bacik

Członkowie:

Zuzanna Ochędzan

Gbriela Ochędzan

Oskar Gomółka

Izabela Woziwodzka

Agata Franczak

Julia Pwlak

Michalina MaciejewskaWw osoby wyraziły zgodę na publikację danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz.1182 z późn. zm.)