KILKA SŁÓW O NAS

Historia Szkoły

Początki naszej szkoły sięgają lat 1983-1987. Była to wówczas filia PSM I stopnia w Sycowie, której funkcję dyrektora pełnił mgr Roman Ćwiękała. Starania o utworzenie szkoły muzycznej w Ostrzeszowie czynił mgr Krzysztof Kantecki, który był kierownikiem filii oraz panowie Tadeusz Lubawy i Jan Szkopek. Duże wsparcie i pomoc okazał ówczesny wizytator Kazimierz Madziała. Na podstawie Uchwały nr XXXII/209/87 r. Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kaliszu z dnia 30 września 1987 roku powołano Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Ostrzeszowie. Dyrektorem został ówczesny kierownik filii mgr Krzysztof Kantecki. Swoją siedzibę szkoła miała na drugim piętrze Ostrzeszowskiego Domu Kultury. Zajęcia prowadzono w klasach fortepianu, akordeonu i gitary. Zatrudniono nowych nauczycieli, utworzono zespoły muzyczne. Szkoła była ośrodkiem kształcącym muzycznie dzieci z Ostrzeszowa i okolic, stając się jedną z nielicznych placówek kulturalnych naszego miasta. W 1992 roku dyrektor szkoły nawiązał współpracę ze szkołą muzyczną w Siguldzie na Łotwie, która trwa do dzisiaj.

Uczniowie i nauczyciele szkoły uświetniali swoimi występami uroczystości w różnych placówkach na terenie miasta i okolic. W 1994 roku po zmianie rozporządzenia Ministra Kultury o kwalifikacjach w szkolnictwie artystycznym dyrektorem zostaje nauczyciel mgr Mirosław Zając. Powstają nowe klasy instrumentalne: trąbka, puzon, następnie w roku szkolnym 1996/1997 klasy skrzypiec, altówki, wiolonczeli, perkusji, klarnetu i saksofonu. W następnym roku dochodzą jeszcze klasy fletu i kontrabasu. Powołano do życia Big-Band pod kierunkiem mgr Zenona Stobrały oraz utworzono chór szkolny pod kierunkiem mgr Magdaleny Oliwy. Szkoła rozwija swoją działalność dydaktyczno-artystyczną, lecz warunki pracy pozostają bez zmian. Dyrektor czyni starania w celu polepszenia komfortu pracy, które zostały uwieńczone sukcesem w 2001 r. Decyzją Rady Miejskiej w Ostrzeszowie szkoła otrzymała budynek po byłym przedszkolu nr 2 przy ulicy Zamkowej 37a, w którym ma swoją siedzibę do dnia dzisiejszego. Dzięki ogromnej pomocy rodziców „przeprowadzka” do nowego budynku trwała tylko tydzień. Warunki bardzo się polepszyły, lecz nie na tyle by odpowiadały wymogom szkoły muzycznej. Z tego powodu od początku dyrektor Mirosław Zając stara się pozyskać fundusze na adaptację budynku. I tak powoli budynek po przedszkolu „staje się” szkołą muzyczną z salami do teorii, rytmiki, nauki gry na instrumentach i salą kameralną. Zaadaptowano piętro budynku zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi, wymieniono wszystkie okna, drzwi wejściowe. Nowy wizerunek otrzymał front budynku.

Na wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, Minister Kultury, Pan Andrzej Celiński w dniu 22.02.2002 r. nadał szkole imię Fryderyka Chopina. Od tego dnia, naszym patronem został jeden z najwybitniejszych Polaków. Wielki artysta, pianista i kompozytor. Z tej okazji odsłonięto pamiątkową tablicę z wizerunkiem Chopina podarowaną przez siostrzeńca zmarłego niedawno Ignacego „Igo” Mosia. Szkoła otrzymała również wiele książek i pamiątek związanych z patronem od tego samego darczyńcy. 15 października 2002 roku szkoła obchodziła Jubileusz 15-lecia działalności, aby uświetnić uroczystości odsłonięto pomnik Fryderyka Chopina podarowany przez mecenasa sztuki dr Mariana Cegiełkę. Sam darczyńca dokonał aktu odsłonięcia. Uroczystość uświetnili swoją obecnością między innymi poseł RP Andrzej Grzyb, starosta Lech Janicki, burmistrz dr Zbyszko Szmaj oraz wielu znamienitych gości. 22 lutego 2003 roku starosta ostrzeszowski Lech Janicki zorganizował bal, z którego dochód został przeznaczony na potrzeby szkoły muzycznej. Zakupiono pianino cyfrowe Yamaha CMP 120. Zwycięzcy loterii fantowej przekazali szkole zdobyte fanty m. in. meble.

Dzięki licznym remontom i termomodernizacji, szkoła muzyczna jest jednym z nowocześniejszych obiektów w naszym mieście. Budynek został dostosowany do potrzeb edukacji artystycznej, a także przystosowany dla osób z niepełnosprawnością. W placówce powstała sala kameralna mieszcząca 80 osób. Szkoła posiada nowy sprzęt muzyczny, techniczny, informatyczny ułatwiający pracę kadrze pedagogicznej.

Nasi podopieczni zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia na konkursach indywidualnych oraz zespołowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Najważniejsze z nich to Sigulda – Łotwa (gitary, saksofony i akordeony), Ołomuniec – Czechy, Ostrów Wlkp. (chór Kaprys – srebrny medal, wyróżnienie), Antonin MKP „Chopin dla najmłodszych” (fortepian).

Wśród absolwentów mamy pedagogów pracujących na uczelniach artystycznych w kraju i za granicą, kompozytorów i artystów koncertujących.

Uczniowie i nauczyciele szkoły uświetniają swoimi występami uroczystości w różnych placówkach na terenie miasta i okolic.

Bardzo ważnym aspektem kulturowym i wychowawczym szkoły, jest współorganizacja od 1994 roku Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego „Chopin dla najmłodszych” – Antonin, dla dzieci i młodzieży do lat 18.

Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale cieszymy się z tego co już mamy. Mijający czas zapisuje kolejne karty naszej historii, zmieniamy się z każdym dniem tworząc nowy image szkoły.

FRYDERYK CHOPIN

Patron Szkoły

Fryderyk Chopin (1810-1849) najznamienitszy polski kompozytor epoki romantycznej. Jego muzyka wywarła i wywiera nadal ogromny wpływ na rozwój ogólnoświatowej kultury. Utwory Chopina zasiewają ziarno, przepełnionych polskością dźwięków w najdalszych zakątkach globu. Na twórczość Chopina składa się stosunkowo niewiele utworów, w większości stworzonych na fortepian, mimo to cechuje je ogromna różnorodność.

To co kompozytor tworzył podlegało ciągłemu procesowi przemian, który najczęściej dzielony jest na trzy etapy.

W pierwszym (warszawskim) kompozytor bardzo szybko przyswoił środki stylistyczne epoki i zaczyna poszukiwać własnych indywidualnych środków wyrazu. W drugim (w latach trzydziestych) wzbogaca zakres wykorzystywanych środków w celu uzyskania wielkich kontrastów. W ostatnim (w latach czterdziestych) rozbudowywał skomplikowane formy, skupiał się też na szczegółach i szukał niekonwencjonalnych rozwiązań brzmieniowych w bardzo rozbudowanej kolorystyce.

Przez całą swą twórczą drogę wypracował niebywałą, indywidualną jakość brzmienia swojej muzyki. Jest ona rozpoznawalna poprzez pewne właściwości melodii. Typowe u Chopina są nawiązania do polskiej muzyki ludowej, odwzorowywanie rytmiki polskich tańców, budowanie szerokich fraz melodycznych oraz bazowanie na wyraźnych dysonansach. Wszystkie te cechy sprawiają, że słuchacze, kiedyś i dziś, okrzyknęli sztukę polskiego kompozytora za niepowtarzalną. Słysząc pierwsze takty utworu kompozytora chce się wołać za Schumannem „To Chopin”.

Nie bez znaczenia dla naszego regionu pozostaje niegdysiejsza obecność artysty na ziemiach południowej Wielkopolski ( Antonin, Strzyżew, Kalisz). Fakt tak bliskiej odległości miejsc, w których zagościł kiedyś kompozytor stanowi dodatkową przyczynę do szerzenia kultu Fryderyka Chopina w naszej okolicy. Mimo upływu czasu „…świata obywatel” pozostaje żywy dzięki swojej muzyce rozbrzmiewającej w wielu i nam bliskich i dalekich miejscach. Jest wizytówką Polskości w najlepszym tego słowa znaczeniu, inspiracją dla artystów obecnych czasów, niedościgłym wzorem do naśladowania. Powyższe argumenty miały znaczący wpływ na decyzję wyboru Fryderyka Chopina patronem szkoły.

NASI OPIEKUNOWIE

Kadra Pracownicza

KIEROWNICTWO

Dyrektor Szkoły – Mirosław Zając

KADRA PEDAGOGICZNA

Wioletta Buraczewska – flet poprzeczny, zespoły
Małgorzata Chabierska – przedmioty teoretyczne ( kształcenie słuchu i rytmika), zespół rytmiczny
Monika Dymna – fortepian główny, zespół
Przemysław Kolarski – gitara, zespół
Tomasz Kuzio – skrzypce, zespoły
Weronika Nawrot – fortepian główny, fortepian dodatkowy, akompaniament
Łukasz Nowicki – saksofon, zespoły
Magdalena Sołtysiak – skrzypce, chór, zespoły
Liwio Szumała – trąbka, zespół
Edyta Szymańska – fortepian dodatkowy, zajęcia z akompaniatorem, akompaniament
Lidia Wojciechowska – teoria – audycje muzyczne, zespoły
Krystyna Zając – fortepian główny, fortepian dodatkowy, zespół
Mirosław Zając – akordeon, zespół

PRACOWNICY

Izabela Trzęsowska – główny księgowy
Jolanta Chwalisz
– sekretarz szkoły
Kinga Noculak – starszy referent
Teresa Jurga – pracownik obsługi
Eugeniusz Wawrzyniak – pracownik obsługi

ROK SZKOLNY 2021/2022

Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca: Anna Moskwa
Z-ca przewodniczącej: Maximus Alexander Embleton
Członkowie: Gabriela Ochędzan, Filip Połomski, Barbara Maciej, Alan Niełacny, Maja Niełacna, Mateusz Michalski

ROK SZKOLNY 2021/2022

Rada Rodziców

Przewodnicząca: Jolanta Frąszczak
Z-ca przewodniczącej: Kamila Skrobańska
Skarbnik: Arkadiusz Jańczak
Sekretarz: Jacek Połomski
Członkowie: Małgorzata Moskwa, Bożena Gałęcka, Magdalena Kaźmierczak, Karolina Przygoda

WSPARCIE

Darowizny na rzecz szkoły

Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej poleca się ofiarności społeczności szkolnej, sympatyków muzyki oraz wszystkim dobroczyńcom. Środki zgromadzone z darowizn umożliwiają polepszenie standardów bytowych oraz nauczania w naszej szkole. Przy wpłacie, prosimy dopisać:

„Darowizna na PSM w Ostrzeszowie”.

Z góry serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc.

Konto bankowe: Narodowy Bank Polski O/Poznań 54 1010 1469 0033 6213 9134 0000